Πέμπτη, 18 Δεκ 2014
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΙΡΣΩΝ

 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕ

 

LASER

 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ

 

ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟ

 

LASER


 

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ

 

ΣΑΦΗΝΟΥΣ ΜΕ


ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟ
LASER


 

ΜΕΙΖΩΝ ΚΑΙ

 

ΕΛΑΣΣΩΝ

 

ΣΑΦΗΝΗΣ