Περιφερική αρτηριοπάθεια κάτω άκρων

Η αρτηριοπάθεια αυτη περιλαμβάνει 1ον στένωσεις και απόφραξεις της κοιλιακής αορτής και των λαγονίων αρτηριών 2ο στένωσεις και αποφράξεις των μηριαίων και ιγνυακών αρτηριών και 3ο των κνημιαίων και ποδικών αρτηριών.

Η κλινική εικόνα των ασθενών εμφανίζει διαλλείπουσα χωλό- τητα, δηλαδή πόνο στο περπάτημα ευαισθησία στο κρύο και αίσθημα αιμωδίας(μούδιασμα).Αυτά είναι τα πρώτα συμπτώματα της νόσου.

Στη 1η κατηγορία ο πόνος εντοπίζεται κυρίως στους γλουτούς και στους μηρούς, στην 2η στην γαστροκνημία και στην 3η στα πέλματα και στους άκρους πόδες.Επιβαρυντικοί παράγοντες ειναι το κάπνισμα,η υπέρταση,η υπερχοληστεριναιμία,ο διαβήτης και η καθιστική ζωή.

Η αρτηριοπάθεια της αορτής και των λαγονίων αρτηριών δεν έχει καλή πρόγνωση, διότι πολλοί ασθενείς καθίστανται ανίκανοι για εργασία ή κινδυνεύουν απο έμφραγμα και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η αρτηριοπάθεια των μηριαίων αρτηριών δεν θέτει άμεσα σε κίνδυνο τη ζωή και το άκρο του ασθενούς λόγω περισσότερης παράπλευρης κυκλοφορίας.Πολλές φορές ασθενείς με απόφραξη της επιπολής μηριαίας αρτηρίας δεν έχουν ιδιαίτερα συμπτώματα παρά μόνο αίσθημα ψύχους και αιμωδίας.

Απόφραξη της μιας κνημιαίας αρτηρίας αντιρροπείται από τις άλλες δύο και μπορεί να παραμένει ασυπτωματική. Σε περίπτωση όμως απόφραξης δυο ή και τριων η πρόγνωση του μέλους είναι κακή.Επειδή η παράπλευρη κυκλοφορία είναι μικρή και οι φλεγμονές συχνές υπάρχει μεγάλο ποσοστό ακρωτηριασμών.

Η διάγνωση των αρτηριοπαθειών γίνεται με την κλινική εξέταση, το υπέρηχο DOPPLER και το TRIPLEX.

Στην προεγχειρητική εκτίμηση εντάσσεται και η αγγειογραφία ,ενδαρτηριακή ψηφιακή ή μαγνητική .Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει την συντηρητική αγωγή και την επεμβατική.

Η συντηρητική αγωγή περιλαμβάνει φάρμακα αγγειοδιασταλτικά και καθημερινό βάδισμα σαν άσκηση για την ανάπτυξη παραπλεύρου κυκλοφορίας.Χρησιμοποιούμε ακόμα και ενδοφλέβια φάρμακα για την ενεργοποίηση των μικρών αρτηριών, για την αύξηση της αιματικής ροής, έτσι ώστε να αναπληρώσει τις βλάβες από τη στένωση ή απόφραξη των κεντρικότερων αρτηριών.

Αν ο ασθενείς διακόψει το κάπνισμα και ρυθμίσει τους παράγοντες κινδύνου ,τότε εάν η αρτηριοπάθεια δεν ειναι προχωρημένη,μπορεί να υπάρξει μεγάλη βελτίωση.

Η επεμβατική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τα by bass,τα stents(ενδοαυλικοί νάρθηκες),τις αγγειοδιαστολές με μπαλόνι.Οι σωςτές ενδείξεις του αγγειοχειρουργού αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για την σωστή θεραπεία και τη διάσωση των σκελών καθώς επίσης και ο τακτικός έλεγχος από πλευράς του ασθενούς.

martiries