Υποτροπές φλεβικής ανεπάρκειας: Αίτια και αντιμετώπιση

Έχουμε δει, ευτυχώς λίγες φορές, ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί για κιρσούς - φλεβική ανεπάρκεια να παραπονούνται για φλέβες που ξαναβγήκαν και για συμπτώματα που επέστρεψαν.

Τα αίτια για τα οποία επανεμφανίζεται ένα πρόβλημα φλεβικής ανεπάρκειας συνοψίζονται στα εξής:

1.Η εξέλιξη της φλεβικής νόσου, δηλαδή φλέβες που πριν ήταν υγιείς και σταδιακά άρχισαν να χειροτερεύουν, διότι όπως είναι γνωστόν το ανθρώπινο σώμα και ιδιαιτέρως το γυναικείο, διαθέτει πολυπλοκότητα. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι αυτή η πάθηση των φλεβών συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα, ακόμα και μετά των επεμβατική θεραπεία. Έτσι τους συνοδεύει χρόνια και σε κάποιους με συνεχείς εξάρσεις.

2.Αδιάγνωστη φλεβική ανεπάρκεια και αδιάγνωστες διατιτρώσες φλέβες , δηλαδή ανεπαρκής διάγνωση. Άλλη μια αιτία υποτροπής που σημαίνει ότι θεραπεύτηκαν οι λάθος φλέβες ή οι σωστές φλέβες με λάθος τεχνική.

3.Νεοαγγειογένεση (neovascularizatjon). Πρόκειται για μια επιπλοκή της της κλασικής χειρουργικής με αφαίρεση της μείζονος σαφηνούς φλέβας με εκρίζωση (stripping), στην οποία το πόδι γεμίζει με κιρσώδεις και ανεπαρκούσες φλέβες, από το ύψος του μηρού και της βουβωνικής χώρας. Ο αγγειοχειρουργός πρέπει να είναι άριστος γνώστης του υπερήχου triplex έτσι ώστε να διαγνώσει με ακρίβεια την πηγή της ανεπάρκειας και τις τροφοφόρες φλέβες που δημιουργούν την υποτροπή. Επίσης πρέπει να γνωρίζει και όλες τις τεχνικές αντιμετώπισης, ειδικά τις ενδοσκοπικές  όπως την ενδοαυλική χορήγηση βιολογικής κόλλας (bioglue), σε συνδυασμό με το ενδοαυλικό laser καθώς και την υπέρηχογραφικά καθοδηγούμενη χρήση σκληρυντικού αφρού.

Στην ομάδα μας έχουμε εφαρμόσει και όλες τις υπόλοιπες ενδοσκοπικές τεχνικές όπως ραδιοσυχνότητες (RF), μικροκύματα (microwave), μέθοδος MOCA (μηχανοχημική τεχνική). Αναλόγως της κάθε περίπτωσης υποτροπής επιλέγουμε και την κατάλληλη επεμβατική μέθοδο. Ειδικά όταν έχουμε νεοαγγειογένεση, το ενδοαυλικό λέιζερ 1470 nm LINA και DIOS σε συνδυασμό με την βιολογική σούπερ κόλλα (bioglue) και τη χορήγηση δια υπερήχου σκληρυντικού αφρού, μπορεί να έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και να μειώσει στο ελάχιστο περαιτέρω υποτροπές. Ο ασθενής έχει ακόμα πιο ανώδυνη εμπειρία, σημαντική βελτίωση των ενοχλημάτων του και μεγάλη αισθητική βελτίωση. Σε ελάχιστες ώρες μπορεί να εξέλθει του νοσοκομείου και να επιστρέψει από την επόμενη μέρα στις δραστηριότητές του. Όσο εξελίσσεται η τεχνολογία της ιατρικής και αυξάνεται η εμπειρία των ειδικών ιατρών στο φλεβικό σύστημα, τόσο ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε στο μέλλον να δαμάσουμε την δαιδαλώδη πάθηση της φλεβικής ανεπάρκειας .

martiries