Η ενδοαυλική τεχνική με laser αποκαθιστά ανώδυνα τις φλέβες

martiries